Elérhetőségek

Újszövetség Gyülekezet Szombathely

Cím: 9700 Szombathely,
Széll Kálmán u. 14.
Mobil:
(36)70/4155334
E-mail:
porubek.tamas@gmail.com
Alapítvány...

Alapítvány adatai

Teliosz Alapítvány

Székhely:

 

Alkalmaink

Alkalmaink

Vasárnapi gyülekezeti alkalom: 10,00 órától.

Békesség háza alkalom.

Dávid sátora dicsőítő, imádó alkalom.

Alkalmainkról érdeklődjön az elérhetőségeink valamelyikén!

 Aktuális


Megvallás vasút - Ugorj fel rá ma is!

(A "Megvallás vasút" hit megvallásai Dr. pásztor Chris Oyakhilomé üzeneteinek fordításai.)

 

Február 05.
 

Drága Mennyei Atyám, köszönöm, hogy a szívemet megtöltöd kibeszélhetetlen örömmel és a dicsőséged teljességével! Ma is örömmel élek, tudván, hogy Te vagy az én Istenem, Aki gyönyörködsz bennem és örömmel énekelsz felettem.
A Te örömöd a szellememben az én erősségem. Ezért győzedelmesen élek minden nap, fenntartva ezt az örömöt a szellememben.
Köszönöm, hogy ma is megnyitod a lehetőségek ajtajait a számomra, hogy áldás lehessek a környezetem számára! A Szellemed vezetésével és a Tőled kapott bölcsességgel felismerem és véghez viszem azokat a jó cselekedeteket, amiket rendeltél a számomra, hogy azok által jobbá tegyem a világomat és dicsőséget szerezzek a Te Nevednek.
A hitem Benned az erőm ahhoz, hogy megváltoztassam a világomat és a körülményeket összhangba hozzam az életemre vonatkozó céljaiddal.
Nem vagyok e világ áldozata, mert Isten Igéjével összhangban rendelkezek azzal az erővel, ami által meghatározom a saját sorsomat.
Köszönöm áldott Atyám, hogy Tebenned van célja és iránya az életemnek, amit ma és minden napon betöltök.
Választott nemzetségnek, királyi papságnak, szent nemzetnek, Isten tulajdonba vett népének tagja vagyok. Arra születtem, hogy uralkodjak és győzedelmeskedjek a Szent Szellem által. A szavaimmal változásokat hozok a szellem világában és elérem, hogy a körülmények és a helyzetek összhangba kerüljenek a Te céljaiddal és terveiddel a mai napon is. A Jézus nevében, Ámen!

 

Január 15.
 
Drága Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te vagy az erőm és a dicsőség bennem. Fel vagyok villanyozva, mert tudom, hogy képes vagyok megtenni bármit, ami a Te akaratod szerint való, a Szent Szellem által, Aki betöltött engem erővel és képességekkel. Az alkalmas voltom Tőled van. Felismerem és elismerem a bennem lévő kenetet, és kijelentem, hogy ez kenet okkal adatott nekem. Képes vagyok mindenre, megtudok változtatni a reménytelen helyzeteket, és a Te dicsőséged meg tud nyilvánulni rajtam keresztül minden kihívással teljes helyzetben. A dicsőség, uralkodás és kegyelem életét élem, amit Krisztusban kaptam. Az életet a teljességében élem meg. Az igéd világosság, ami irányítja a szellememet, segít, hogy csak azokat a dolgokat mondjam ki, ami összhangban van az életemre vonatkozó terveiddel, akaratoddal, céljaiddal. Így az életem a folyamatos öröm, békesség, bővölködés, egészség, előrehaladás aratása Krisztusban. Jézus nevében! Ámen!
 
 
Január 05.
 
Kijelentem, hogy ez az év a tökéletesség, teljesség éve számomra. Az Úr egy teljességet, hiánytalanságot hozott az anyagi ellátásomba, ami folyamatos. Semmit nem lehet hozzáadni, sem abból elvenni.
Isten elrendelte és megtette, hogy minden kegyelem, jóakarat, és minden földi áldás hozzám jöjjön bőségesen. Ilyen módon mindig, minden körülmények között, és bármilyen szükség esetén teljes ellátottságom van, és nem szorulok rá mások segítségére. Mindenben meggazdagodtam a teljes jószívűségre, arra, hogy nagyvonalú adakozó legyek. 
Anyagilag kiteljesedett vagyok. Áldott vagyok, hogy áldás legyek mások számára. Halleluja!

 

 

Március 01.

Megvallom, hogy Isten igéje az egyetlen igazság, ami alapján élem az életemet ma és minden nap. Isten beszéde megvilágosította az értelmem szemeit és megerősítette a hitemet, hogy képes legyek birtokba venni midazt, amit az Atya nekem adott Krisztus Jézusban. Győzedelmesen élek, bővölködővé teszem az életemet, ahogy az Igében és az Ige által élek. Istennek élek; a testem a Szent Szellem temploma, aki bennem él. Bennem Isten dicsősége, szépsége, jelenléte, tőkéletessége nyilvánul meg. A Szent Szellem uralma alatt működök, így uralkodok a sátán, a sötétség minden ereje és e világ elemei felett. Az életem Isten kegyelmének, sokféle bölcsességének, tökéletességének kifejeződése. Az Ő dicsőségének, jelenlétének hordozója vagyok. Krisztus bennem él. Az Ő élete, halhatatlansága lett elhelyezve bennem. Ez az élet felette áll minden betegségnek, erőtlenségnek és a halálnak. A halálból új életre keltem, ezért semmi sem uralkodik felettem, aminek köze van a halálhoz. Jézus az Úr az életem felett, Ő az én kősziklám, Üdvösségem, Őbenne van az én örökségem. Ezért előnyöket tapasztalok az életem minden területén. Gyönyörűvé tette az életemet és én az Ő öröme vagyok. Dicsőség Istennek! Halleluja!

 

Február 01.

Kijelentem, hogy Isten mesterműve, műalkotása vagyok. Ő alkotott engem. Isten márkajelzése van rajtam. Kitűnő és kiváló vagyok minden dologban. Isten nem betegségre, szegénységre teremetett engem. És nem is arra, hogy egy senki legyek. Hanem jó cselekedetekre alkotott engem és hogy egy jó életem legyen.

Nem véletlenül jöttem a világra. Különleges és egyedi vagyok, kiválóságra és sikerre teremtve. Isten dicsősége válik láthatóvá bennem. Bátorsággal hirdetem az evangéliumot. Betegeket gyógyítok, démonokat űzök ki, leprásokat tisztítok, halottakat támasztok fel. Isten dicsőségének, jelenlétének vagyok a hordozója a mai napon is. Az Ő igazsága vagyok ezen a földön. Megjelenítem Isten sokféle bölcsességét és kegyelmét. Hallelujah!
Előre elrendelt úton járok, Isten dicsőségére. Az életem egésze Isten dicsőségére van. Kifejezem és megjelenítem az Ő igazságosságát mindenben, amit teszek, örömöt szerezve Neki mindenben. A Jézus nevében, ámen!

 

Október 27.

Megvallom, hogy Jézus Krisztus az életem ura. Az Övé minden hatalom mennyen, földön és föld alatt. Én az Ő testének a tagja, az Ő kiterjesztése vagyok ezen a Földön, ezért részesedtem a Neki adott hatalomból. Az Úr erőt és hatalmat adott nekem, hogy Vele együtt uralkodjak minden dolog felett, ami az életem része. Ezért visszautasítom, hogy a körülmények áldozata legyek. Sokkal inkább abban a győzelemben és tekintélyben élek, ami az enyém Krisztusban.
A hitem egyre erősebbé válik, ahogy a szívemet betölti Isten igéje. Megrázhatatlan és mozdíthatatlan vagyok a hitem által. Halleluja! 
Hitben járok és nem a fizikai érzékszerveim érzékelései által. A szellemem vezetése által élek. A körülmények az életemben alám vannak rendelve. Isten időzítései szerint élek. Krisztus értelme – szellemi felfogó képessége van bennem. Az életet Isten igéjén keresztül szemlélem, ami bölcsességet és a megigazult ember gondolkodás módját adja nekem. 
Mindenben, amit teszek virágzok mint a pálmafa, mert folyamatosan be vagyok töltve Szent Szellemmel. Ahogy az igén meditálok, akár most is, a szellemem folyamatosan épül, erősödik. Így a Krisztusban elnyert bátorság, elszántság, kitartás és győzelem pozíciójából élek, ami előnyt biztosít a számomra. Az Úrtól kapok világosságot, irányítást, útmutatást az életem vezetéséhez, ezért nem küszködök, hanem élvezem a folymatos előrehaladást és fejlődést. Áldott legyen az Isten!


Augusztus 28.


Megvallom, hogy Isten örök élete működik bennem. A kegyelem, a bőség, a nagyság ragyogó életét kaptam Krisztusban. Csak előre és felfelé haladok az életem minden területén és hit által győzedelmeskedek minden kihívás felett, ahogy a Mennyei Apukám áldásainak teljességében járok. Isten gyermeke és Jézus Krisztus örökös társa vagyok. Istentől való, csodálatos örökségem van. Isten igéjén való meditálás és a Szent Szellemmel való közösség által egyre többet ismerek fel abból a dicsőséges örökségből, ami Krisztusban az enyém. Minél jobban tudatosodik bennem az örökségem, annál többet élvezek belőle. Halleluja! Bőség tudatom van, mert Krisztus bennem minden. Vele együtt megkaptam mindent. Az életem egy egyre növekvő dicsőség élete, ahogy folyamatosan közösségben vagyok a Szent Szellemmel, és ahogy az ige által élek. E világ gazdasági rendszere felett élek, mert a Nagyobb él bennem. Az életem már nincs alárendelve e világ elemeinek, hanem az életem Isten nagyságának bizonyítéka. Isteni erő és hatalom működik az életemben. A győzelmem Krisztusban teljesen bizonyos. Áldott legyen az Isten! Halleluja!

 

Június 16.

Hittel megvallom, hogy Isten Szelleme vezet és irányít engem azon az ösvényen, amelyen járnom kell. Azon az úton, amit az Atya elrendelt számomra a világ alapjainak lefektetése előtt. A szívem összhangban van a mennyei Apukám akaratával, mert az Ő igéje megvilágosította számomra, hogy ki vagyok én Krisztusban. Krisztussal együtt ültettettem az uralkodás helyére és fel lettem emelve a dicsőség magasabb szintjére. Isten igéje munkálkodik bennem és épít engem napról napra. Az életem minden területén fejlődést, előrehaladást tapasztalok meg, mert az Ige az én életem építője. Hatékony vagyok, kiváló és prosperáló mindenben, mert az igében és az ige által élek.
A testem a Szent Szellem temploma, amiben az Ő dicsősége, szépsége, kisugárzása (aura) és kiválósága megnyilvánul. Betegségnek, kórnak, erőtlenségnek nincs helye a testemben, mert az egész lényemet átjárja Isten jelenléte. A jövőm biztos Krisztusban, ezért győztesen élek minden nap. Krisztusban több vagyok, mint győztes. Isten bölcsessége által és a Szent Szellem uralma alatt cselekszem minden helyzetben. Győztes életet élek Krisztusban ma is, ahogy felismerem és működésbe helyezem a tekintélyemet, ami Krisztusban az enyém. Dicsőség Istennek! Halleluja!

 

Május 25.

Hittel megvallom, hogy Isten igéje lámpás a lépteim előtt, ami megvilágítja életem ösvényét, amin járok. Iránytű, ami által a helyes irányt tartom az életemben, és ami által a megigazultság, a siker és a bőség ösvényén haladok folyamatosan. Isten Szellemének ereje aktiválódik bennem minden nap, ahogy Isten beszéde jön elő belőlem zsoltárokban, himnuszokban és szellemi dallamokban, amit az Úrnak éneklek. Az igéből születtem, az igéből származom. Isten igéje meggyökerezett a szívemben és meghatározza a gondolataimat és cselekedeteimet, ahogy rajta meditálok. Halleluja!
A szívem örökké megbízik Isten beszédében, hogy megtegyem, amit mond. Az Isten igéje nem csupán a legjobb tanítom, hanem a siker legmagasabb csúcsaira is felemel. Krisztusban vagyok; együtt ültettettem a menyei helyekre Krisztusban az erő és dicsőség helyére. Messze magasan felette minden fejedelemségnek, erőnek, hatalomnak és a sötétség minden uralkodójának. Krisztussal együtt uralkodok a mai napon is az élet körülményei és a világ minden negatív ereje felett, megerősítve magamat abban, hogy Isten tökéletes, örökkévaló akarata valósul meg az életemben – a szolgálatomban, munkámban, családomban, pénzügyeimben és mindazok életében, akik körülöttem vannak. Dicsőség Istennek! Halleluja!

 

Május 13.

Megerősítem magamban, hogy az én mennyei Apukám megáldott engem mennyei világának minden szellemi áldásával a Krisztusban. Telve vagyok jó dolgokkal és a kiválóságot hozom elő magamból a mai napon is. Sikerre születtem. Én magam siker vagyok. Semmilyen kudarc vagy legyőzöttség nem tud elérni engem. Csak előnyöket tapasztalok az életemben, mert részestársa vagyok az Istenségnek. A Szellem kiválósága nyilvánul meg bennem és rajtam keresztül. Az örök élet munkálkodik bennem, ezért a halálnak nincs része bennem. Isten bennem lévő élete felül emel engem a Sátánon és munkáján. Sohasem küszködök és sohasem járok homályban. Világosság van bennem és világosságban járok, mert alárendeltem magam Isten beszédének. Visszautasítom, hogy ma vagy bármikor a jövőben féljek vagy rettegjek, mert Isten dicsőséges Evangéliuma ragyog a szívemben. Megmutatja a győzelem és siker útját a számomra. Nincs semmi sötétség az életemben, az előttem lévő út világos és a jövőm biztos. Halleluja! A szellemi halálból új életre támadtam fel. A sátán, a világ és a világ rendszere feletti  teljes győzelemben és uralomban élek, mert nagyobb Ő, Aki bennem van, mint aki a világban van. Dicsőség Istennek!
Vissza az előző oldalra!
Újszövetség Gyülekezet Szombathely - Magyar